Intresserad av att köpa vindnät?

Med 75% till 90% vindreduktionsfaktor har du bra komfort när du ligger på läsidan och solar eller bara vill slippa blåsten. Nät med 98% vindreduktionsfaktor (nära nog heltätt) används mer som insynsskydd vid t.ex. gavel m.m. ! Det möjliggör "privatare" del i kombination med andra delar i 75% & 90%

Alla nät i lagret är 2,1 meter breda. Från stor rulle mäter vi ut det antal löpmeter du vill köpa. Annan bredd kan levereras i särskild ordning direkt från fabrik. Ring för info.

  • Bosse Rappne & Björn Christiernsson sätter upp rådjursstaket
  • Vindskydd - hindrar spridning av skräp vid Borås Energi återvinning